ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  Vol. 99, No. 1 (2012) / ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  T. 99, Nr. 1 (2012)

Language / Kalba Title / Straipsnio pavadinimas

EN

TITLE-PAGE 1st

EN

TITLE-PAGE 2nd
EN/LT

B. Lukač, B. Kramberger, V. Meglič, J. Verbič

Importance of non-leguminous forbs in animal nutrition and their ensiling properties: a review

Nepupinių įvairiažolių svarba siloso savybėms ir gyvulių mitybai: apžvalga

EN/LT

J. Šlepetys, A. Šlepetienė

Response of soil nitrogen and carbon to organic management of legume swards

Pupinių žolynų, augintų taikant organinę žemdirbystę, įtaka dirvožemio azotui ir angliai

EN/LT

V. Tilvikienė, K. Venslauskas, K. Navickas, V. Župerka, Z. Dabkevičius, Ž. Kadžiulienė

The biomass and biogas productivity of perennial grasses

Daugiamečių žolių biomasės derlius ir dujų išeiga

EN/LT

K. Romaneckas, A. Adamavičienė, V. Pilipavičius, E. Šarauskis, D. Avižienytė, S. Buragienė

Interaction of maize and living mulch. Crop weediness and productivity

Kukurūzų ir įsėlinių tarpinių augalų sąveika. Pasėlio piktžolėtumas bei produktyvumas

EN/LT

Z. Gaile

Maize (Zea mays L.) response to sowing timing under agro-climatic conditions of Latvia

Paprastojo kukurūzo (Zea mays L.) reakcija į sėjos laiką Latvijos agroklomato sąlygomis

EN/LT

E. Viik, M. Mänd, R. Karise, P. Lääniste, I. H. Williams, A. Luik

The impact of foliar fertilization on the number of bees (Apoidea) on spring oilseed rape

Tręšimo per lapus įtaka bičių (Apoidea) kiekiui vasariniuose rapsuose

EN/LT

A. H. Shirani Rad, P. Zandi

The effect of drought stress on qualitative and quantitative traits of spring rapeseed (Brassica napus L.) cultivars

Sausros sukelto streso įtaka vasarinio rapso (Brassica napus L.) veislių kokybinėms ir kiekybinėms savybėms

EN/LT

Y. Hisir, R. Kara, T. Dokuyucu

Evaluation of oat (Avena sativa L.) genotypes for grain yield and physiological traits

Paprastosios avižos (Avena sativa L.) genotipų vertinimas pagal grūdų derlių ir fiziologines savybes

EN/LT

A. Velykis, A. Satkus

Response of field pea (Pisum sativum L.) growth to reduced tillage of clayey soil

Molingų dirvų supaprastinto dirbimo įtaka sėjamajam žirniui (Pisum sativum L.)

EN/LT

I. Januškaitienė

The effect of cadmium on several photosynthetic parameters of pea (Pisum sativum L.) at two growth stages

Kadmio poveikis dviejų vystymosi tarpsnių sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fotosintezės rodikliams

EN/LT

I. Gaurilčikienė, R. Česnulevičienė, D. Janušauskaitė, A. Ronis

Management of seed borne root and foot rots diseases of pea (Pisum sativum L.) with a fungicide seed treatment

Sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) šaknų ir pašaknio puvinių žalos mažinimas sėklą beicuojant cheminiais beicais

EN/LT

J. Staniulis, I. Zitikaitė, M. Žižytė, E. Jackevičienė, L. Urbanavičienė, D. Šneideris

Detection and molecular identification of alien viruses of plums, sugar beets and tomatoes

Slyvų, cukrinių runkelių ir pomidorų svetimkraščių virusų aptikimas bei molekulinė identifikacija

EN/LT

J. Stankienė, I. Mažeikienė, D. Gelvonauskienė, J. B. Šikšnianienė, Č. Bobinas

Virological assessment of stock planting material of apple and raspberry cultivars

Obelų ir aviečių veislių pradinės sodinamosios medžiagos virusologiniai tyrimai

EN/LT

F. Candemir, N. D. Kutluk-Yilma, C. Gülser

The effect of tobacco waste application on Tobacco mosaic virus (TMV) concentration in the soil

Tabako atliekų įterpimo įtaka tabako mozaikos viruso (TMV) koncentracijai dirvožemyje

EN

Instructions to authors: “Žemdirbystė=Agriculture”

EN/LT CONTENTS
EN THE LAST PAGE