ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  Vol. 98, No. 2 (2011) / ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  T. 98, Nr. 2 (2011)

Language / Kalba Title / Straipsnio pavadinimas

EN

TITLE-PAGE 1st

EN

TITLE-PAGE 2nd
EN/LT

V. Pilipavičius, R.Romaneckienė, K. Romaneckas

The effect of spring barley (Hordeum vulgare L.) sowing rate on the dynamics of crop weediness at different development stages

Vasarinio miežio (Hordeum vulgare L.) sėklos normos įtaka pasėlio piktžolėtumo dinamikai įvairiais vystymosi tarpsniais

EN/LT

A. Namvar, R. S. Sharifi

Phenological and morphological response of chickpea (Cicer arietinum L.) to symbiotic and mineral nitrogen fertilization

Sėjamojo avinžirnio (Cicer arietinum L.) fenologinė ir morfologinė reakcija į tręšimą simbiotiniu bei mineraliniu azotu

EN/LT

Ž. Juknevičienė, E. Venskutonienė, R. Pranaitienė, P. Duchovskis

The influence of different temperatures and exposition time on potato tuber sprouting and development of plants

Skirtingos temperatūros ir ekspozicijos laiko poveikis bulvių stiebagumbių dygimui bei augalų vystymuisi

EN/LT

B. Cemek, A. Ünlükara, S. Karaman, Z. Gökalp

Effects of evapotranspiration and soil salinity on some growth parameters and yield of lettuce (Lactuca sativa var. crispa)

Evapotranspiracijos ir dirvožemio druskingumo įtaka salotų augimo rodikliams bei derliui

EN/LT

J. Kanapeckas, N. Lemežienė, B. Butkutė, V. Stukonis

Evaluation of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) varieties and wild ecotypes as feedstock for biogas production

Nendrinio eraičino (Festuca arundinacea Schreb.) veislių ir laukinių ekotipų biodujoms gaminti įvertinimas

EN/LT

M. Akçura, S Çeri

Evaluation of drought tolerance indices for selection of Turkish oat (Avena sativa L.) landraces under various environmental conditions

Sėjamosios avižos (Avena sativa L.) turkiškų vietinių veislių atsparumo sausrai rodiklių įvertinimas atrankai įvairiomis aplinkos sąlygomis

EN/LT

P. Sooväli, M. Koppel

Timing of fungicide application on profitable disease management in oat (Avena sativa L.)

Fungicidų purškimo laiko svarba, siekiant efektyvios sėjamosios avižos (Avena sativa L.) ligų kontrolės

EN/LT

B. Vaitelytė, E. Petraitienė, R. Šmatas, I. Brazauskienė

Control of Meligethes aeneus, Ceutorhynchus assimilis and Dasineura brassicae in winter oilseed rape (Brassica napus L.)

Žieminio rapso (Brassica napus L.) apsauga nuo rapsinio žiedinuko (Meligethes aeneus F.) ir ankštarų kenkėjų (Ceutorhynchus assimilis Payk. bei Dasineura brassicae Winn.)

EN/LT

R. Mačkinaitė

Internal mycobiota of wild and cultivated common caraway (Carum carvi L.) seeds

Laukinio ir kultūrinio paprastojo kmyno (Carum carvi L.) sėklų vidinė mikobiota

EN/LT

I. Erper, M. Turkkan, M. S. Odabas

The mathematical approach to the effect of potassium bicarbonate on mycelial growth of Sclerotinia sclerotiorum and Rhizoctonia solani in vitro

Kalio bikarbonato poveikio Sclerotinia sclerotiorum ir Rhizoctonia solani grybienos augimui in vitro matematinis įvertinimas

EN/LT

E. Runno-Paurson, K. Kotkas, T. Tähtjärv, I. H. Williams, M. Mänd

Temporal changes in phenotypic diversity of Phytophthora infestans in northern Estonia

Bulvių maro (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) fenotipų įvairovės pokyčiai šiaurinėje Estijoje

EN/LT

N. Miletić, N. Tamaš, D. Graora

The control of codling moth (Cydia pomonella L.) in apple trees

Obuolinio vaisėdžio (Cydia pomonella L.) gausumo reguliavimas obelų soduose

EN

Chronicle. A life dedicated to the science of agronomy

EN

Instructions to authors: “Žemdirbystė=Agriculture”

EN/LT CONTENTS
EN THE LAST PAGE