ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  Vol. 98, No. 1 (2011) / ŽEMDIRBYSTĖ=AGRICULTURE  T. 98, Nr. 1 (2011)

Language / Kalba Title / Straipsnio pavadinimas

EN

TITLE-PAGE 1st

EN

TITLE-PAGE 2nd
EN/LT

B. Bankina, I. Priekule.

A review of tan spot research in the Baltic countries: occurrence, biology, and possibilities of control

Kviečių dryžligės tyrimų Baltijos šalyse apžvalga: paplitimas, biologija ir kontrolės galimybės

EN/LT

A. Ronis, R. Semaškienė.

Relationship of AUDPC values of tan spot and Stagonospora glume blotch with grain infection in winter and spring wheat

Kviečių dryžligės AUDPC reikšmių ir varpų septoriozės ryšiai su vasarinių bei žieminių kviečių grūdų užsikrėtimu patogeniniais grybais

EN/LT

I. Gaurilčikienė, A. Mankevičienė, S. Supronienė

The effect of fungicides on rye and triticale grain contamination with Fusarium fungi and mycotoxins

Fungicidų poveikis rugių ir kvietrugių grūdų užterštumui Fusarium grybais bei mikotoksinais

EN/LT

L. Metspalu, I. H. Williams, K. Jõgar, A. Ploomi, K. Hiiesaar, P. Lääniste, M. Mänd, A. Luik

Distribution of Meligethes aeneus (F.) and M. viridescens (F.) on cruciferous plants

Meligethes aeneus (F.) ir M. viridescens (F.) paplitimas ant kryžmažiedžių augalų

EN/LT

M. Akçura, S. Taner, Y. Kaya

Evaluation of bread wheat genotypes under irrigated multi-environment conditions using GGE biplot analyses

Duoninių kviečių genotipų vertinimas įvairiomis drėkinamos aplinkos sąlygomis taikant GGE biplot analizę
EN/LT

A. H. S. Rad, A. Abbasian.

Evaluation of drought tolerance in winter rapeseed cultivars based on tolerance and sensitivity indices

Žieminio rapso veislių atsparumo sausrai vertinimas taikant atsparumo ir jautrumo indeksus

EN/LT

Ç. Küçük

Inoculation with Rhizobium spp. in kidney bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties

Daržinės pupelės (Phaseolus vulgaris L.) veislių inokuliavimas Rhizobium spp.

EN/LT

R. Sirtautas, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis

Temperature and photoperiod effects on photosynthetic indices of radish (Raphanus sativus)

Skirtingų temperatūrų ir fotoperiodo poveikis valgomojo ridikėlio (Raphanus sativus) fotosintezės rodikliams

EN/LT

L. Mainla, U. Moor, K. Karp, T. Püssa

The effect of genotype and rootstock on polyphenol composition of selected apple cultivars in Estonia

Genotipo ir poskiepių įtaka atrinktų obels veislių polifenolių sudėčiai Estijoje

EN/LT

Y. Yang, W. Li, J. Zong, Z. Li, W. Wang

Effect of film mulches on edible lily (Lilium davidii var. unicolor) in semiarid areas

Mulčiavimo poveikis valgomosios lelijos (Lilium davidii var. unicolor) auginimui pusiau sausringose vietovėse

EN/LT

A. Malciūtė, J. R. Naujalis, I. Šaulienė

The seasonal development characteristics of different taxa and cultivars of rhododendrons in Northern Lithuania. 2. Flowering peculiarities

Rododendro skirtingų taksonų ir veislių sezoninės raidos rodikliai Šiaurės Lietuvoje. 2. Žydėjimo ypatumai

EN/LT

M. Bolca, Y. Kurucu, O. Dengiz, A. E. D. H. El-Nahry

Terrain characterization for soils survey of Kucuk Menderes plain, South of Izmir, Turkey, using remote sensing and GIS techniques

Kucuk Menderes lygumos reljefo Pietų Izmire, Turkijoje, apibūdinimas dirvožemių tyrimams naudojant palydovines nuotraukas ir GIS technologijas

EN

Instructions to authors: “Žemdirbystė=Agriculture”

EN/LT CONTENTS
EN THE LAST PAGE