ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE  Vol. 97, No. 1 (2010) / ŽEMDIRBYSTĖ-AGRICULTURE  T. 97, Nr. 1 (2010)

Language / Kalba Title / Straipsnio pavadinimas

EN

TITLE-PAGE 1st

EN

TITLE-PAGE 2nd
EN/LT

D. Vidmantiene, G. Juodeikiene.

Endoxylanase and endoxylanase inhibition activities in grain of  winter rye cultivars

Endoksilanazių ir endoksilanazių inhibitorių aktyvumas žieminių rugių įvairių veislių grūduose

EN/LT

H. Çeli̇k, B. B. Aşik, S. Gürel, A. V. Katkat.

Effects of potassium and iron on macro element uptake of maize

Kalio ir geležies įtaka kukurūzų makroelementų įsisavinimui

EN/LT

L. Demirsoy, H. Demirsoy, B. Ersoy, G. Balci, R. Kizilkaya.

Seasonal variation of N, P, K and Ca content of leaf, crown and root of ‘Sweet Charlie’ strawberry under different irradiation

N, P, K ir Ca kiekio sezoninė kaita braškių veislės ‛Sweet Charlie’ augalų lapuose, rageliuose ir šaknyse, esant skirtingam apšvietimui

EN/LT

T. Partyka, Z. Hamkalo.

Estimation of oxidizing ability of organic matter of forest and arable soil

Miško ir ariamojo dirvožemio organinės medžiagos oksidavimosi galimybės

EN/LT

L. Veriankaitė, I. Šaulienė, A. Bukantis.

The modelling of climate change influence on plant flowering shift in Lithuania

Klimato kaitos poveikio augalų žydėjimo laikui modeliavimas Lietuvoje

EN/LT

L. Raudonis, L. Duchovskienė, A. Valiuškaitė, E. Survilienė.

Toxicity of biopesticides to green apple aphid, predatory insects and mite in an apple-tree orchard

Biopesticidų toksiškumas žaliajam obeliniam amarui, grobuoniškiesiems vabzdžiams ir erkei obelų sode

EN/LT

İ. Saruhan, C. Tuncer, İ. Akça.

Development of green shield bug (Palomena prasina L., Heteroptera: Pentatomidae) in different temperatures 

Medinės blakės (Palomena prasina L., Heteroptera: Pentatomidae) vystymasis esant skirtingoms temperatūroms

EN/LT

L. Blažytė-Čereškienė, G. Vaitkevičienė,  S. Venskutonytė, V. Būda.

Honey bee foraging in spring oilseed rape under high ambient temperature conditions

Medunešių bičių gausumas vasarinių rapsų pasėliuose aukštos aplinkos temperatūros sąlygomis

LT/EN

T. Adomaitis, J. Mažvila,  Z. Vaišvila, J. Arbačiauskas,  A. Antanaitis, J. Lubytė, D. Šumskis.

Ilgalaikio tręšimo įtaka anijonų išplovimui 

The effect of long-term fertilisation on anion leaching

LT/EN

L. Tripolskaja, G. Šidlauskas.

Tarpinių pasėlių žaliajai trąšai ir šiaudų įtaka atmosferos kritulių  filtracijai ir azoto išplovimui

The influence of catch crops for green manure and straw on the infiltration of atmospheric precipitation and nitrogen leaching

EN

Instructions to authors: “Zemdirbyste-Agriculture”

EN/LT CONTENTS
EN THE LAST PAGE